Havzadaki suya bağımlı 11 sektör için kuraklık koşullarında suyun adil, verimli ve sürdürülebilir şekilde sağlanması amaçlanmıştır.
İŞVEREN

Tarım ve Orman Bakanlığı

KONUM

Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa

Kuzey Ege Havzası Su Tahsisi Projesi

Kuzey Ege Havzası Su Tahsis Planı ile havzadaki suya bağımlı tüm sektörlerin mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyacakları su talepleri ekonomik gelişmeler ve büyüme planlamaları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kuraklık koşulları altında her bir sektörün ihtiyacı olan su talepleri optimizasyon çalışmaları ile ekonomik katkıyı maksimize ederek her bir sektör için projeksiyon dönemi tahsis planları hazırlanmıştır.

Sunulan Hizmetler

• Havza karakterizasyonu
• Determination of current and future water sectors
• Evaluation of the effects of climate change and drought on water quantity
• Water allocation modelling, determination of optimum water distribution
• Socio-economic analysis of each water allocated sector
• Projections which may respond to climate change, socio-economic indicators, shifting economies, water pricing incentives, and options to share the benefits of water use rather than on sharing the water itself
• Analysis of Realtime Decision Support Systems