Hizmetlerimiz
Master Planlama
Tüm su döngüsünü dikkate alarak su kullanımı ve yönetimine stratejik bir yaklaşımla ekonomik kalkınma, gıda ve tarım, toplum ve enerji kullanımı için sürdürülebilir planlama hizmeti sunuyoruz.
Fizibilite Çalışmaları
Kapsamlı fizibilite çalışmalarımızla müşterinin ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor, finansal ve teknik analizleri değerlendirerek potansiyel risk ve fırsatları tespit ediyoruz.
Dizayn
Multidisipliner proje ekiplerimizle taşkın risk yönetimi ve su kaynakları planlamasından baraj mühendisliği, arıtma tesisi tasarımı ve nehir mühendisliğine kadar her türlü projeyi başarıyla tasarlıyor ve geliştiriyoruz.
Kapasite Geliştirme
Su yönetiminde ilerleme ve iyileşme sağlamak için, kurumsal ve örgütsel performansları dikkate alarak tüm paydaşları kapsayan kapasite geliştirme süreçleri yürütüyoruz.
Çevresel ve Sosyal Değerlendirme
Sermaye projelerinin ve kaynak kullanımının, hem mevcut hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çevre koruma, kamu güvenliği ve sosyal hususlara öncelik vermesini sağlıyoruz. Müşterilerimizle işbirliği yaparak doğal kaynakları korumayı ve riskleri değerlendirip azaltmayı amaçlıyoruz.
İhale Danışmanlığı
Projelerin ilk planlama çalışmalarından nihai inşaat ve işletme/bakım hizmetlerine kadar tüm proje yaşam döngüsü boyunca işbirliğine dayalı hizmetler sunuyoruz. Tasarım-yapım ve kamu-özel sektör ortaklıkları gibi hem geleneksel hem de alternatif yaklaşımları içeren proje teslim yöntemleri sunuyoruz.
İnşaat Denetimi
Müşterilerimize projelerini zamanında ve bütçeye uygun olarak tamamlamaları için kapsamlı yönetim, gözetim ve denetim hizmetleri sunarken, ilgili tüm yönetmelikleri ve kalite standartlarını da karşılıyoruz.
Proje Yönetimi
Proje Yönetimi yaklaşımımız ile riskleri yöneterek, müşterilerimiz için faydalı çıktılar üretiyoruz.