AR-GE

Ar-Ge çalışmalarımızla su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir olarak yeni nesillere aktarılması için yenilikçi projeler geliştiriyoruz.

ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

Suiş Proje, 1965 yılından beri su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için birçok projeye imza atmıştır. Bu sürdürülebilir yönetim anlayışını Ar-Ge çalışmaları ile yenilik ve inovasyonla güçlendirmektedir.

Suiş Proje, bugüne kadar yaptığı tüm projelerde edindiği benzersiz tecrübeyi Ar-Ge yaklaşımı ile yenilikçi, inovatif, gelişen teknoloji ile klasik mühendislik çözümlerini birleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda nitelikli Ar-Ge personelleri ile aşağıdaki amaçlar doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.
  • Günümüz su sorunlarına yenilikçi çözümler üretmek
  • Konusunda yeni ve öncü uygulamaları hayata geçirmek
  • Nitelikli Ar-Ge personeli fikirleri ile çalışmalar yürütmek
SUİŞ PROJE AR-GE
Yapay zeka ve tahmine dayalı analitik ileri teknolojileriyle inovasyon kültürünü birleştirerek konvansiyonel sistemleri Akıllı Su sistemlerine dönüştürmeyi hedefliyoruz.
Tüm Projeler

Ulusal ve Uluslararası düzeyde Akademik Kurumlarla İş Birliği

Suiş Proje, sektör bilgisini ulusal ve uluslararası düzeyde akademik danışmanlar ile çalışarak yenilikçi çözümleri küresel çapta takip ederek su ve toprak kaynakları alanında somut karar vericilere destek olacak uygulamalar geliştirmektedir.

  • Günümüz su sorunlarına yenilikçi çözümler üretmek
  • Konusunda yeni ve öncü uygulamaları hayata geçirmek
  • Nitelikli Ar-Ge personeli fikirleri ile çalışmalar yürütmek

SUİŞ PROJE AR-GE
YAZILIM ve VERİ

YAZILIM

Sektörün özel ve teknik ihtiyaçlarına yönelik AR-GE yaklaşımı ile digital çözümler

FDDT – Filter Dam Design Tool

  • Hidrolik yapıların tasarımı ve inşası sürecinde daha güvenilir, etkili ve verimli çözümler
  • Klasik tersip bentleri, ıslah sekileri, taban kuşakları ve geçirgen tersip bentleri gibi hidrolik yapıların hesap kriterlerine ilişkin standartlar
  • Kullanıcı dostu yazılım arayüzü