HAKKIMIZDA

SUİŞ PROJE; 1965 yılında, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi projelerinde çalışmak üzere kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar firmanın ilgilendiği konular; barajlar ve hidroelektrik santraller, sulama tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon sistemleri, arıtma tesislerinden başlayarak; yol, köprü, havaalanı, bölgesel ve kırsal planlama, endüstri yatırım projeleri, fizibilite çalışmaları, işletme idaresi ve sistem araştırması konularını da içine alacak şekilde genişlemiş ve genişlemektedir.

SUİŞ PROJE, harita alınması, jeolojik, temel ve malzeme etüdü gibi ana bilginin toplanmasından, fizibilite (planlama), projelendirme, mukavele dokümanlarının hazırlanması, değerlendirilmesi, müteahhit seçimi ve inşaat teknik kontrolluğuna kadar bütün mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini temin etmektedir.

SUİŞ PROJE’nin hiçbir müteahhitlik firması ile ilgisi yoktur ve yalnızca mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermektedir.

SUİŞ PROJE firması, 1976 yılından itibaren SUİŞ PROJE Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şirketi haline dönüşmüştür.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

FİRMA OLARAK; ÜLKE SINIRLARI  İÇERİSİNDE VE DIŞARISINDA YASAL STANDART, KANUN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA, VARLIĞINI SÜRDÜRMEK,

ALT YAPI VE ÜST YAPI PROJE TAAHHÜT FAALİYETLERİNİ  UFKU AÇIK BİREYLER OLARAK TİCARİ KAZANÇ SAĞLAMAK GAYESİYLE,

- GÜVEN ÜZERİNE İNŞAA EDİLEN İLİŞKİLERLE,

- SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PRENSİBİYLE,

- MÜŞTERİ MEMNUNİYETİYLE,

SONUÇLANDIRIP VARLIĞIMIZI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE UYGUN OLARAK İDAME ETTİRMEK TEMEL POLİTİKA VE PRENSİPİMİZDİR.


KURUCUMUZ ALİ YILMAZ KARATABAN

Ali Yılmaz Karataban - 1953 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden Yüksek İnşaat Mühendisi olarak mezun olduktan sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün muhtelif kademelerinde görev almış, 1963 yılında İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı iken kendi arzusu üzerine devlet memurluğundan ayrılmıştır. 1956-1957 senesinde Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ile ilgili olarak ABD Bureau of Reclamation idaresinde bir sene çalışmış, ayrıca 1962-1963 yılları arasında Ford Vakfından burslu olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Harvard Üniversitesi Kennedy School of Public Administration’da kalkınma ekonomisi üzerine çalışmalar yapmıştır. 1963 yılından şirket kuruluşuna kadar geçen süre içerisinde çeşitli projelerin etüd, planlama, proje ve kontrolluk hizmetlerinde mesul müşavir mühendis olarak görev almıştır. Yerli ve uluslararası kongrelere verilmiş çok sayıda teknik makalesi ve Su Kaynakları Planlama ve İşletmesi konusunda yazılmış bir kitabı vardır. 2012 yılının Mart ayında aramızdan ayrılmıştır.HİZMETLER

     1.      Araştırma çalışmaları

·        Mevcut durumun belirlenmesi ve donelerin toplanması

·        Harita

·        Jeolojik araştırmalar

·        Hidrolojik çalışmalar

·        Analiz ve sunum

 

2.      Fizibilite Çalışmaları

·        Ön araştırmalar

·        Alternatifler

·        Konsept tasarımlar

·        Metraj ve keşifler

·        Gelişme planı

 

3.      Tasarım

·        Ön proje ve maliyet hesapları

·        Model laboratuar deneyleri, bilgisayar benzeşim modelleri

·        Kati Proje / Tatbikat Projesi

·        Metraj ve keşifler

·        Şartnamelerin hazırlanması

·        İhale dokümanlarının hazırlanması

4.      Proje Yönetimi ve İnşaat Kontrolluğu

·        Müteahhit seçimi

·        Tekliflerin değerlendirilmesi

·        Koordinasyon

·        İşin ilerleyişi ve saha ölçümlerinin kontrolu

·        Kalite kontrol

·        İş Programı takibi

·        Mali takip

·        Ekipman teftişi ve işletmeye alma


ÜYELİKLERİMİZ