FAALİYET KONULARI

ENERJİ TESİSLERİ
SUİŞ Proje Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını karşılamak adına hazırlanan pek çok projede görev almıştır. Bu kapsamda çok sayıda hidroelektrik santralin planlanmasında ve projelendirilmesinde sorumluluk üstlenip, aralarında Türkiye'nin önemli tesislerinin bulunduğu, toplamda 2,500,000 kW üzerinde kurulu güce sahip santralin hayata geçirilmesinde rol almıştır.
SULAMA VE DRENAJ SİSTEMLERİ
SUİŞ Proje sulama ve drenaj projelerininin hazırlanmasında derin bilgi ve deneyime sahiptir. Kurulduğu günden bugüne kadar 1,000,000 hektarın üzerinde alanın sulama ve drenaj projelerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. Ülkemizdeki birçok önemli sulama sisteminin planlama hizmetleri SUİŞ Proje tarafından başarıyla yürütülmüştür.
KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİ
Kentsel altyapı sistemleri içerisinde temiz su temini ve dağıtımı ile yağmur suyu ve atık su toplanması, arıtımı ve boşaltımı büyük önem taşımaktadır. SUİŞ Proje bünyesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Diyarbakır, Gaziantep başta olmak üzere birçok yerleşim biriminin içme suyu temini planlama hizmetlerinin yanı sıra çeşitli atık su artıma tesislerinin de planlanma işleri gerçekleştirilmiştir.
NEHİR HAVZASI GELİŞTİRME PROJELERİ
SUİŞ Proje bünyesinde gerçekleştirilen master plan ve planlama raporları çalışmaları ile su potansiyeli hesaplamaları yapılıp, su ve toprak kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak optimum sonuçlara ulaşılmaktadır. Taşkın alanlarının belirlenip gerekli tedbirlerin alınması yönelik hizmetler de SUİŞ Proje’nin çalışma kapsamında bulunan faaliyetler arasındadır.